วิธีฝึกพิมพ์สัมผัส ให้ได้ภายใน 7 วัน

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตการทำงานในทุกๆประเภท ซึ่งการที่จะทำงานให้ได้เร็วส่วนหนึ่งก็คือการพิมพ์ที่รวดเร็ว การพิมพ์สัมผัสนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเขียนบทความ งานวิจัย รายงาน ทั้งการนำเสนอ และรวบรวมข้อมูลให้หัวหน้า หากใครพิมพ์สัมผัสไม่ได้ก็จะเสียเปรียบเรื่องเวลาการทำงาน เพราะฉะนั้นเราควรฝึกพิมพ์สัมผัสให้คล่องแคล่ว หากใครยังทำไม่ได้วันนี้ทีมงาน Server-IQ.com ก็มีเทคนิคง่ายๆเป็น วิธีฝึกพิมพ์สัมผัส ให้ได้ภายใน 7 วัน เทคนิคพิมพ์สัมผัส พิมพ์ดีด แป้นเหย้า ภาษาไทย เทคนิคพิมพ์สัมผัส แป้นเหย้า ภาษาไทย แบบรวดเร็วนั้น สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมฝึกฝนพื้นฐาน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เราได้อย่างเป็นระบบ ไม่ต้องคิดมาก ให้ทำตามแบบฝึกหัดให้มีความคล่องแคล่ว และสมองเกิดการจดจำ ตำแหน่งของตัวอักษรต่างๆอย่างแม่นยำ…

Continue Readingวิธีฝึกพิมพ์สัมผัส ให้ได้ภายใน 7 วัน