You are currently viewing การใช้เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส นั้นมีข้อดีอย่างไร

การใช้เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส นั้นมีข้อดีอย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันการสำรองข้อมูลต่างๆนั้นมีการพัฒนารูปแบบของการเก็บข้อมูลที่ก้าวไกลไปค่อนข้างมาก หลายครั้งเรามีการเก็บข้อมูลเอาไว้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลายเว็บไซต์ก็มีการให้การบริการการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ในพื้นที่จัดเก็บส่วนกลางพร้อมกับมีระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Google drive เป็นต้น  แต่สำหรับการทำงานผ่านโน๊ตบุ๊คนั้นอาจจะมีอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในไม่เพียงพอ ในบางครั้งเรามีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่จำเป็นจะต้องลงไว้ใช้งานและพื้นที่การจัดเก็บภายในอาจไม่เพียงพอ การที่จะซื้อโน๊ตบุ๊กที่ฮาร์ดดิสมีประสิทธิภาพสูงนั้นก็มีราคาแพง ปัญหาเหล่านี้มีทางออกอยู่นั่นก็คือ การใช้เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส มาช่วยนั่นเอง

การใช้เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

จากที่เราบอกไปว่าในกรณีที่โน๊ตบุ๊กของเรานั้นมีหน่วยความจำไม่เพียงพอต่อการลงโปรแกรมต่างๆที่ในบางครั้งจำเป็นจะต้องลงโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานหลายอย่าง และการที่เราลงโปรแกรมเหล่านี้มากเกินไปจนทำให้ฮาร์ดดิสก์เต็มหรือใกล้เต็มก็จะมีผลกับระบบประมวลผลภายในโน๊ตบุ๊กรวมถึงการทำงานต่างๆภายในเครื่อง ทำให้ระบบประมวลผลของโน๊ตบุ๊กนั้นทำงานได้ช้าลง การเปิดไฟล์หรือการทำอะไรต่างๆก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอค่อนข้างนาน จึงค่อนข้างเป็นปัญหาและทำให้หลายคนรู้สึกหงุดหงิดใจ สิ่งเหล่านี้การใช้เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด โดยเราจะทำการเชื่อมต่อเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสที่มีลักษณะคล้ายกับพาวเวอร์แบงค์ต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊ก จากนั้นเราสามารถลงโปรแกรมหรือเซฟข้อมูลต่างๆไว้ในเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสได้เลย

เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสต่างจากทรัมป์ไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟอย่างไร

ความแตกต่างของเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสกับทรัมป์ไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟก็คือ ทรัมป์ไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟใช้ในการเซฟงานต่างๆที่มีขนาดของงานไม่ใหญ่มากนัก โดยจะมีขนาดของหน่วยความจำให้เราเลือก  แม้ตอนนี้ขนาดความจำของทรัมป์ไดร์ฟหรือแฟลชไดร์ฟนั้นจะมีการพัฒนาขยายพื้นที่จัดเก็บให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถจะทำหน้าที่คล้ายกับเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสได้ เนื่องจากเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสนั้นจะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นฮาร์ดดิสก์ของเครื่องๆนั้น คือสามารถประเมินผลและรันผลโปรแกรมต่างๆที่ลงไว้ในเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสได้  อีกข้อดีก็คือการใช้เอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสนั้นเป็นการเซฟข้อมูลเอาไว้ภายนอก ดังนั้นตัวโน๊ตบุ๊กของเราก็จะมีพื้นที่การจัดเก็บเหลือค่อนข้างมาก ทำให้ระบบการประมวลผลต่างๆภายในเครื่องสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และในตอนที่เราไม่ได้ใช้งานโปรแกรมหากเราลงไว้ในเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิส เมื่อเรายกเลิกการเชื่อมต่อกับเอ็กเทอร์นอลฮาร์ดดิสโปรแกรมนั้นก็จะไม่มารบกวนใจเราหรือทำให้เครื่องหนักแต่อย่างใด